Vídeo presentació dels nens i nenes de 5è

We had a video conference last Friday with Da Vinci school. We could see the Polish teachers and students we are working with. We were all very excited!

Els nens i nenes de 5è vam fer el darrer divendres, una vídeo conferència amb l’escola Da Vinci de Poznan. Vam poder veure els mestres i alumnes polonesos amb els que estem treballant. Estem tots molt emocionats!