Safa Masnou, Qualitat

El certificat ISO 9001:2008 s’aconsegueix després d’un procés exhaustiu d’anàlisi de tot el sistema de funcionament d’una entitat o empresa. Després de treballar-hi molt de temps i que tot el personal de la nostra escola revises profundament tota la seva documentació i pràctiques, l’Escola Sagrada Família ha aconseguit el certificat ISO. En un centre educatiu, un certificat així garanteix la professionalitat i el bon funcionament, ja que regula que totes les accions dins de l’escola, ja siguin administratives o pedagògiques, segueixen un pla de centre.

El certificat ISO és un punt de partida. A partir d’ara, tots els professionals hauran de continuar aplicant la metodologia derivada. Aquest certificat és una peça més del compromís de la nostra escola per la feina ben feta.