Erasmus European Connexions

El passat mes de novembre, tres mestres de l’escola van viatjar cap a Glasgow a realitzar una estada a l’ escola Holy Cross, a través del Projecte Erasmus European Connexions.
Aquest projecte es basa en l’intercanvi d’ idees educatives i en l’ observació i aprenentatge d’altres sistemes educatius; en el nostre cas del sistema educatiu escocès.
El viatge va ser molt productiu , ja que es va poder aportar noves activitats a desenvolupar a l’escola.