Mostra d’activitats d’ensenyament-aprenentatge a Educació Infantil

Mostra de les activitats d’ensenyament – aprenentatge que han fet els nens i nenes d’Educació Infantil.

Situem l’alumne en el centre de l’aprenentatge perquè la motivació és una peça clau en el procés d’aprendre. L’observació directa, l’experimentació i la manipulació són bàsiques per arribar a la comprensió del que fan.

El vincle amb les famílies està demostrat que afavoreix l’èxit a l’escola, per això el contacte amb pares i mares és constant.