Què fem a la nostra escola? (2)

Sovint no serveix només saber comunicar-se en anglès. Vivim en un món on cal demostrar-ho. Els títols de Cambridge garanteixen, amb reconeixement internacional, el nivell de coneixença en llengua anglesa que hom té. Per això hi treballem nosaltres!
Plàstica no és només dibuixar i crear, és conèixer diferents corrents de pintura, els seus protagonistes, quins objectius perseguien i finalment la seva obra! Després ve inspirar-se, imitar, reproduir, copiar, reinterpretar, “tunejar” i, després d’experimentar, acabar convertint-se en un nou artista!