Preinscripció 2021-2022.

Calendari preinscripció 2021-2020

Fases

Presentació sol·licitud Educació primària de forma telemàtica del 15 al 24 de març.

Presentació sol·licitud Educació secundària obligatòria del 17 al 24 de març.

Presentació documentació fins 26 de març.

Publicació de les llistes amb barem provisional el 19 d’abril.

Presentació de reclamacions al barem provisional del 20 al 26 d’abril.

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril.

Sorteig número desempat 5 de maig.

Publicació llistes ordenades 7 de maig.

Ampliació de peticions-famílies (per a sol·licituds que necessitin assignació d’ofici i no tenen assignada cap plaça): Publicació de l’oferta final del 26 al 28 de maig.

Publicació llista d’assignació i llista d’espera 7 de juny.

Matriculació Educació primària i 1r d’ESO del 14 al 18 de juny.

Matriculació Educació secundària 2n, 3r i 4t d’ESO del 28 de juny al 2 de juliol.

AVÍS IMPORTANT

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en 1a opció juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

Exemple: (info@safamasnou.com) Col·legi Sagrada Família – El Masnou

Documentació a presentar

Codi de l’escola: 08020759

  • Fotocòpia de llibre de família o altres documents relatius a la filiació, pàgina que correspongui al sol·licitant (alumne/a) .
  • Fotocòpia del DNI dels progenitors / tutors ( pare, mare o tutors legals)
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si té 13 anys.
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent si s’al·lega aquesta condició.
  • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna o resguard de la renovació del DNI, quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI.
  • Fotocòpia de  la  TSI  ( Targeta sanitària individual) .
  • Fotocòpia  del número de  la  Seguretat Social   ( 08 / ….)
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Més informació a la pàgina de GENCAT