Molt bons resultats a l’avaluació diagnòstica a ESO

global

Estem molt satisfets amb el percentatge d’alumnes que superen les proves d’avaluació diagnòstica! Són els resultats de la bona feina feta pels nostres alumnes i professors.

D’acord amb la Llei orgànica d’educació (LOE) tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum. L’avaluació diagnòstica permet avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del del segon curs de l’ESO.