Laura Olivella,ex-alumna de l’escola, guanya el premi RAMON LLULL

Premi Ramon Llull

 

Laura Olivella,ex-alumna nostra,guanya el premi RAMON LLULL i també el CIRIT 2014 pel treball de recerca.

FELICITATS!  

Més informació