E.Secundària

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, comprèn quatre cursos acadèmics (dels dotze als setze anys)  amb caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

L’escola fa una forta aposta per a l’aprenentatge de l’anglès i de l’alemany. Estem en el camí per tal que la majoria d’alumnes, en finalitzar quart, obtinguin els certificats PET o FIRST de la Universitat de Cambridge. 

A més de les matèries comunes i optatives, oferim, les següents matèries complementàries a cada curs:

1r ESO:  1 hora d’esports de contacte, 1 hora de preparació per a la prova KET (Key English Test) o PET (Preliminary English Test) de la Universitat de Cambridge segons nivell de l’alumnat i 1 hora d’alemany com a segona llengua estrangera. 

2n ESO: 1 hora de taller de fil i agulla, patrimoni i lectura (un tema cada trimestre), 1 hora de taller de plàstica i 1 hora de preparació per a la prova KET (Key English Test) o PET (Preliminary English Test) de la Universitat de Cambridge segons nivell de l’alumnat.

3r ESO: 1 hora de taller de música, 1 hora de taller de teatre, 2 hores de preparació per a la prova PET (Preliminary English Test) o FIRST de la Universitat de Cambridge segons nivell de l’alumnat.

4t ESO: 1 hora de Banc de Temps Escolar, 1 hora de Taller d’escriptura i 2 hores de preparació per a la prova PET (Preliminary English Test) o FIRST de la Universitat de Cambridge segons nivell de l’alumnat.

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació secundària obligatòria.

Estem acostumats a viatjar i a realitzar estades fora del país, ja sigui amb els ajuts que rebem per la nostra participació en projectes Erasmus+, ja sigui amb recursos propis.

1r ESO: Estada de tres dies a Santa Maria de Palautordera. Convivències d’inici de curs, on treballem les relacions entre  tots nosaltres, els qui han estudiat primària a l’escola com els qui s’hi incorporen de nou. 

2n ESO: Treball de síntesi a l’Estartit en acabar el curs, on practiquem esports nàutics com el caiac i l’snorkeling. 

3r ESO: El camí de Sant Jaume des de Sarria a Santiago de Compostela. Uns dies de reflexió i de coneixement de la persona

4t ESO: Viatge a Londres on posem en pràctica el coneixement de la llengua anglesa i fem de turistes.

A més, un projecte Erasmus+ amb una escola de Polònia, per a alumnes de tercer, on posem en pràctica la metodologia SOLE, els espais organitzats d’autoaprenentatge, que el professor Sugata Mitra va crear. 

Així, proporcionem una educació que permet als alumnes assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir habilitats i competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El castellà i l’anglès són utilitzats en les seves pròpies matèries. 

Horari

Primer i segon d’ESO

Matí: de dilluns a divendres de 08.00h a 13.30h

Tarda: de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h.

Tercer i quart d’ESO

Matí: dilluns, dimarts i dijous de 08.00h a 13.30h, dimecres i divendres de 08.00h a 14.00h

Tarda: de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h.

Per tot allò que vulgueu referent a l’ESO, us atendrà en Josep Mayolas, Cap d’Estudis de Secundària. Podeu escriure a: secundaria@safamasnou.com