E.Secundària

_DSC8400

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori. Comprèn quatre cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els dotze anys i que s’acaben, normalment, als setze.

L’ESO s’organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

A més de les matèries comunes i optatives, oferim, les següents matèries complementàries a cada curs:

1r ESO: Taller de plàstica, informàtica i preparació per a la prova KET (Key English Test) de la Universitat de Cambridge i anglès oral. (tres hores)

2n ESO: Lectura i hablitats socials, Taller de música i i preparació per a la prova KET (Key English Test) de la Universitat de Cambridge i anglès oral. (tres hores)

3r ESO: Informàtica, Taller de lectura i preparació per a la prova PET (Preliminary English Test) de la Universitat de Cambridge o bé reforç d’anglès. (quatre hores)

4t ESO: Informàtica, Taller de lectura i preparació per a la prova PET (Preliminary English Test) de la Universitat de Cambridge o bé reforç d’anglès. (quatre hores)

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació secundària obligatòria.

Horari

Primer i segon d’ESO

Matí: de dilluns a divendres de 08.00h a 13.30h

Tarda: de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h.

Tercer i quart d’ESO

Matí: dilluns, dimarts i dijous de 08.00h a 13.30h, dimecres i divendres de 08.00h a 14.00h
Tarda: de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h.

Per tot allò que vulgueu referent a l’ESO, us atendrà en Josep Mayolas, Cap d’Estudis de Secundària.

Josep Mayolas. Cap d’Estudis ESO. jmayolas@safamasnou.com