La secretaria és Núria Martí. Dirigiu-vos a ella en persona, per telèfon o correu electrònic.

 Horari: de 10 a 12.45 h. i de 15.30h a 17.15 h.

Podeu sempre demanar entrevista amb la direcció del centre en hores convingudes.

T. 93 555 04 07

Núria Martí. Secretaria. nmarti@safamasnou.com