Chromebooks a l’escola

Projecte Chromebook

A partir de setembre, implementem el programa d’aprenentatge amb dispositius i llicències digitals, seguint el model “1×1”, es a dir: un alumne/un dispositiu

La missió del programa “1×1” a l’escola Sagrada Família és aprofundir en el nostre Model Educatiu, procurant un aprenentatge individualitzat i cooperatiu amb els millors mitjans disponibles en aquest ja ben entrat segle XXI. Pretenem educar els alumnes per a un món en constant canvi, amb avanços tecnològics que se succeeixen a un ritme ràpid i ens comprometem a preparar-los perquè tinguin èxit en qualsevol camí que triïn després de l’escola.

El model “1×1” a partir del qual cada alumne usa el seu propi dispositiu permet personalitzar encara més la forma en què cada alumne utilitza el temps, rep suport per aprendre habilitats essencials, i aprofundeix en la comprensió dels continguts digitals. La nostra visió és que tots els alumnes puguin disposar d’un dispositiu propi amb tota la seguretat necessària.

Durant els tres últims cursos escolars hem estat provant de manera educativa dispositius Chromebook i han demostrat ser una valuosa eina en l’aprenentatge. La plataforma seleccionada, ja en ús des de fa anys a l’escola, és Google Suite for Education. Actualment compta amb més de 70 milions d’usuaris al món.

Durant l’any escolar 2019/2020 els Chromebooks entraran a formar part del material dels alumnes de 1r de primària fins a 4t d’ESO.

Els Chromebook són l’únic tipus de dispositiu que des del centre hem contemplat per aquest programa.
El Consell Escolar té subscrit un conveni amb Xenon per l’adquisició dels Chromebooks, amb diferents models. Per als alumne d’EP proposem el AC C732. Per a ESO hi ha la possibilitat d’escollir entre el proposat per primària i dos més – CB 514 i C7 517. Per a la forma de pagament, també s’ofereixen diferents fórmules.

Trobareu tota la informació, resposta a algunes preguntes i com encarregar-los en el següent document per descarregar

Projecte Chromebook
 

El dia 3 de setembre a les 18.00 h, hi haurà una sessió informativa on podreu fer totes les preguntes per resoldre dubtes. Seran presents en aquesta reunió persones de l’empresa que ens proporciona els chromebooks.

 

Els llibres de text i els Chromebooks

Aquest nou curs introduïm l’ús dels Chromebooks de forma molt més evident. En gran part, substitueixen els llibres tradicionals tot i que no ens en desprenem del tot. Així, caldrà comprar
aquest aparell. Si voleu, hi haurà un sistema de finançament personalitzat, tal com us expliquem en el document anterior. 

L’ús d’aquest dispositiu s’inicia a 1r d’Educació Primària i arriba, aquest curs, fins a quart d’ESO. Els alumnes de quart, per ser el darrer curs que són al centre, podran utilitzar els chromebooks
propietat de l’escola, però no se’ls podran endur a casa. D’algunes matèries a ESO hi haurà llibre digital. De totes maneres, si ho volen, els poden adquirir, com la resta.
Per a les matèries cal adquirir llicències de llibres en format digital, el llibre de text tradicional, o bé res. Els llibres de reutilització, que com sabeu són propietat del Consell Escolar, quedaran
a les aules com a fons de biblioteca.

L’AMPA, que ha estat l’encarregada de portar a terme la reutilització, se n’ha cuidat de, seguint les directrius de l’equip docent, trobar una bona oferta per tot plegat: la compra dels dispositius,
de les llicències i dels llibres que calgui. Evidentment, per a algunes d’aquestes ofertes cal ser membre de l’AMPA. Per d’altres, no cal.

Recordeu: no és obligatori comprar els llibres a través dels canals que us indiquem. Per això, en una circular a part, trobeu el llistat amb tots els llibres i llicències necessaris. Si que us volem
indicar, però, que fer-ho amb l’ajut de l’AMPA n’abarateix el cost.

Més informació sobre com fer-se membre de l’AMPA, sobre com adquirir el llibres i/o les llicències digitals la trobareu en el document següent per a descarregar-se.

Els llibres de text i els Chromebooks