PROJECTES EUROPEUS: ERASMUS+ A LA NOSTRA ESCOLA

Ens sentim plenament satisfets, després de molts esforços, haver aconseguit tres Erasmus+ per als propers cursos. Desitgem que conegueu els nostres projectes i pugueu compartir la nostra satisfacció. No és freqüent tenir tres Erasmus al mateix temps, no som novells en aquests projectes, i sabem com costa que la Agencia Nacional SEPIE -Servicio Español para la Internacionalización de la Educación- de la Comissió Europea, doni la seva aprovació i com costa de superar els milers de projectes que es presenten, com nosaltres, per ser seleccionats. Una dada senzilla però força interessant és que de totes les sol·licituds de l’Estat Espanyol -429- per ser coordinadors, se’n concedeixen 209 i uns som nosaltres. És una fita, som coordinadors d’un projecte Erasmus+ i en tot l’Estat només n’hi ha 209!

Ho hem aconseguit i sabem que això suposarà una millora per a l’escola, perquè els professors eixamplen coneixements i els alumnes faran aprenentatges realment significatius que els faran incrementar la seva motivació i, per tant, el seu rendiment acadèmic. I no només això, que ja és important!, els nostres alumnes creixeran en capacitat d’organització, en autonomia, i creativitat i assentaran unes bases de la dimensió europea que els han de servir per a tota la vida.