KA201. Millorar l’assoliment de conceptes matemàtics treballant aspectes manipulatius en alumnes d’11 a 18 anys.

Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació escolar

L’ensenyament de les matemàtiques es pot qualificar, particularment en alumnes grans, com l’ensenyament de processos o algoritmes. A més, els alumnes no sempre veuen les connexions amb d’altres habilitats o aspectes matemàtics o tampoc comprenen plenament els conceptes. Amb aquest projecte es pretén aprofundir en la comprensió dels conceptes matemàtics més importants i, per tant, millorar-ne l’assoliment.

L’ús d’elements que es puguin manipular s’utilitza habitualment amb alumnes més joves per donar suport a la comprensió dels conceptes matemàtics. Aquest projecte tindrà com a objectiu desenvolupar enfocaments manipulatius i visuals concrets similars per a conceptes aritmètics i matemàtics més complexos.

Objectius

El projecte tractarà de demostrar els objectius clau següents:

Aconseguir canvis sistemàtics en els enfocaments docents mitjançant la implicació del professorat en l’aprenentatge professional continu.

Millorar les experiències de l’alumnat a llarg termini.

Millorar l’aprenentatge del nostre professorat facilitant-los l’oportunitat de compartir i discutir de forma regular les seves experiències d’aprenentatge i aula amb altres professors.

Cooperar internacionalment per procurar un canvi positiu de la pràctica de les matemàtiques i que aquest provoqui un canvi més ampli del sistema educatiu del centre.

Millorar l’aprenentatge i la comprensió de molts més alumnes utilitzant objectes manipulatius.

Demostrar que manipular en matemàtiques s’adapta bé als alumnes d’entre 11 i 18 anys

Millorar els resultats en proves competencials.

Participants

El projecte en el que participem inclou escoles d’Escòcia, d’Itàlia i de Catalunya. 

Activitats

Recerca conjunta sobre l’ús de manipulatius amb alumnes adolescents.

Discussions professionals sobre la investigació a nivell local i internacional.

Enfocaments docents modificats.

Enregistrament i intercanvi de vídeos de pràctiques efectives.

Reunions transnacionals per reflexionar sobre la investigació, compartir bones pràctiques i observar classes.

Generar un document resum que s’ha d’elaborar per demostrar la millora i acompliment dels objectius.

Celebrar una conferència final a Glasgow per compartir la pràctica i l’impacte en la consecució dels objectius.

Resultats

Millora de les habilitats i dels coneixements del professorat en nous enfocaments pedagògics efectius en matemàtiques.

Millora de l’assoliment en els resultats obtinguts amb aquest mètode.

Evidenciar, donar proves de que aquest nou mètode testejat en adolescents provoca un canvi efectiu. Generar el canvi basant-nos en la investigació en acció i amb un diàleg professional entre docents eficaç. 

Beneficis a llarg termini

Els efectes a llarg termini afectaran potencialment els canvis en els enfocaments per a l’ensenyament de les matemàtiques a alumnes més grans. Els enfocaments tradicionals de l’ensenyament es substituiran pels enfocaments basats en el ‘comprendre’.

Els mètodes de recerca en acció, basats en un estret i continuat diàleg entre professors, són la forma més eficaç de canviar els sistemes educatius i millorar els resultats dels estudiants a llarg termini.

La investigació en enfocaments d’acció proporciona un model sostenible per a canvis positius.