KA1. Observa, descobreix i aprèn Mobilitat de les persones per motius d’aprenentage

A l’escola Sagrada Família, concertada per la Generalitat de Catalunya, situada al Masnou, a vint quilòmetres de Barcelona, impartim educació infantil, primària i secundària amb un total de 275 alumnes entre els tres i els setze anys. En el nostre projecte de centre figura potenciar l’aprenentatge de la llengua estrangera, augmentant el nombre d’hores dedicades al seu ensenyament des d’altres matèries i desenvolupant projectes d’innovació com la gamificació, l’aprenentatge basat en projectes, l’aplicació de noves tecnologies i l’aprenentatge de les matemàtiques aplicant el mètode seguit a Singapur.  Tenim experiència en treballar amb altres escoles des de 2012.

Quins són els objectius del projecte?

Elaborar programacions didàctiques que incorporin aquestes noves metodologies.

Dissenyar nous materials per a la correcta aplicació d’aquestes metodologies.

Aplicar gradualment els coneixements adquirits durant la durada de el projecte.

Augmentar el percentatge de nivell alt en els resultats de les proves d’avaluació externes a l’alumnat en les matèries de matemàtiques i científico-tecnològiques.

Situar la nostra escola com a referent per a d’altres en els àmbits aplicables després de l’aplicació d’aquestes metodologies.

A qui s’adreça? Qui hi participa?

Mobilitats per període d’aprenentatge per observació: vuit professors en quatre mobilitats. Quatre professors d’educació primària i quatre professors d’educació secundària.

Mobilitats per cursos de formació: Dos. Un professor de primària i un professor de secundària.

Quines activitats són les previstes?

Formació en gamificació en períodes d’observació de cinc dies per a educació secundària a Polònia.

Formació en l’aprenentatge  de les matemàtiques segons el mètode utilitzat a Singapur en períodes d’observació de cinc dies per a educació primària al Regne Unit.

Formació entorn els aprenentatges basats en projectes ABP en  períodes d’observació de cinc dies a Finlàndia. Per a primària i secundària.

Formació en gestió i utilització d’ICT, Tecnologies de la informació i comunicació a Portugal. 

Cursos de formació en gamificació i d’aplicació d’aprenentatges basats en projectes, de deu dies laborables per a primària i secundària. 

Quins resultats n’esperem?

A través de la introducció del joc a les aules, augmentarà l’atenció dels alumnes.

La capacitat de resolució de problemes serà més gran després d’aplicar els fonaments de les matemàtiques segons el mètode utilitzat a Singapur.

Les classes s’adaptaran als espais de treball propis de la feina basada en projectes.

L’ús d’ordinadors portàtils a les matèries serà molt més ampli.

El domini de la llengua anglesa pels participants millorarà perquè és la llengua vehicular de les mobilitats.

Els alumnes i professors tindran un major domini de la gestió d’aplicacions de comunicació i d’informació per Internet. 

Consolidarem la implantació de noves i més modernes metodologies segons les directrius de el pla estratègic de l’escola per als dos cursos següents.

Beneficis a llarg termini

La qualitat en la formació millorarà. La formació dels docents serà actual i més acord amb els mètodes pedagògics més moderns i actuals. El centre adaptarà espais per obtenir més comoditat i rendiment. La transformació de la nostra escola adaptant-la per a una bona consecució dels objectius serà un repte que segur aconseguirem.