KA229. SOLE: L’escola als núvols. Una manera diferent d’aprendre.

Associacions d’intercanvi escolar

Durant la Conferència eTwinning de Nottingham el juny de 2015, Sugata Mitra va fer una presentació en vídeo del seu experiment ‘Hole in the Wall’ a l’Índia que el va fer famós en àmbits de renovació pedagògica. Sugata va guanyar el premi TED Talk el 2013 per les seves idees sobre educació per a nens. El seu experiment va demostrar que si els nens estan motivats i se’ls dóna les eines, s’ensenyaran ells mateixos i també els uns als altres. 

Aquest projecte doncs té lloc a resultes de voler experimentar després de veure la presentació de Sugata Mitra. Consisteix a respondre la pregunta sobre com els mètodes de Mitra poden adaptar-se i aplicar de manera efectiva en moltes aules diferents. La nostra escola, com a coordinadors, i l’escola de secundària Da Vinci a Poznan, Polònia, iniciem aquest projecte per fer un pas més en la renovació pedagògica en què ens trobem.

Objectius

Millorar el nivell d’anglès dels nostres estudiants amb la introducció del treball cooperatiu amb els nostres socis mitjançant activitats durant el projecte de dos anys de durada.

Augmentar el sentiment de pertinença a Europa a través del treball que realitzarem entre les dues escoles.

Desenvolupar les habilitats dels estudiants per buscar informació desconeguda. TIC.

Fer que els estudiants se sentin atrets per aprendre cercant / descobrint informació.

Fer que els estudiants analitzin, avaluïn i creïn en lloc de recordar fets explicats per altres.

Fer que els professors actuïn com a assessors, entrenadors,  motivadors o facilitadors.

Participants

Dues escoles: la nostra i Da Vinci a Poznan, Polònia. Adreçat a alumnes de 12 a 14 anys tot i que dins les escoles ho estendrem a totes les etapes. Uns deu professors directament implicats. 

Activitats

Les activitats dels alumnes, les grans preguntes, es desenvoluparan en diferents matèries, tres vegades a l’any treballant junts les dues escoles en línia. Una abans de Nadal i dues abans de juny. Aquestes activitats serviran als estudiants per aprendre temes que formarien part del pla d’estudis i ensenyar-los, mitjançant el mètode innovador de Sugata Mitra, amb l’orientació i l’entrenament dels professors. A mesura que el projecte es desenvolupi d’activitat a activitat, durant els dos anys, estem segurs que el nivell de competència i sofisticació de les preguntes i respostes millorarà. Al final dels dos anys l’ensenyament d’aquest nou mètode hauria de ser part integral de les escoles i una forma d’ensenyar acceptada i normalitzada. Les fites del projecte són les activitats internacionals d’estudiants que tenen lloc un cop a l’any: una visita a Sagrada Família i una visita a Da Vinci en els dos anys de vida del projecte. En aquestes activitats s’aplegaran alumnes d’ambdues escoles. Rebran formació en equip i faran tallers, faran també  presentacions i debatran sobre el progrés i com fer passes per avançar.

Metodologia

A l’inici del projecte, setembre de 2019, dos professors de da Vinci, i sis per la nostra escola celebraran una reunió de tres dies a Sagrada Família on s’establiran procediments bàsics. Farem també formació per part de SOLE Spain qui ens ajudarà adquirir els mecanismes necessaris per a realitzar les Big Questions, les Grans Preguntes, de manera correcta. Crearem l’aula SOLE a la nostra escola.  Es faran altres reunions durant els dos anys següents per valorar i guiar correctament el projecte. Els professors de cada matèria seran els responsables de la realització de les activitats i de les avaluacions. Farem difusió a les plataformes eTwinning i Facebook i al pàgina de resultats de projectes Erasmus+. Compartirem també resultats amb estaments acadèmics del nostre entorn. 

Resultats

Alumnes més competencials. Capaços de resoldre qüestions per si sols, de trobar mecanismes que els facilitin aquesta tasca de descobrir i aprendre. 

Desenvolupament professional dels docents.  Liderar l’ús d’aquest mètode innovador.