Educació Cristiana

La nostra escola té com a finalitat afavorir el creixement i la maduració de l’alumne en totes les seves dimensions.
En la dimensió individual ajudem l’alumne a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i l’orientem a trobar la seva opció vocacional i professional.
En la dimensió social potenciem la seva capacitat de convivència, fomentant el sentit de justícia, solidaritat i servei i promovem la seva inserció en la pròpia generació i en el propi poble.