La nostra Comunitat Educativa

La nostra concepció d’educació exigeix que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa, és a dir, que el conjunt d’estaments que la formem -entitat titular, alumnes, professors, pares d’alumnes, i personal d’administració i serveis- ens integrem harmònicament i posem en comú il·lusions, objectius i realitzacions en el marc del projecte educatiu.
L’Entitat Titular, l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, és responsable d’expressar i donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d’educació que caracteritza l’escola.
Els alumnes són el subjecte de la pròpia formació i l’escola pretén oferir-li ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.
Els professors tenen un paper decisiu a l’escola com educadors i educadores, perquè són els responsables de dur a la pràctica el projecte educatiu del centre. I cal dir que, a més, la seva tasca va més enllà de la sistemàtica transmissió de coneixements.
Els pares són els principals responsables de l’educació dels fills. L’escola necessita el seu suport i la seva col·laboració per poder dur a terme el tipus d’educació que s’ha compromès a oferir a la societat
El personal d’administració i serveis realitza diverses funcions que, tot i no estar-hi directament relacionades, afavoreixen la pràctica i l’eficàcia de l’acció educativa.