EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Què oferim?

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, comprèn quatre cursos acadèmics (dels dotze als setze anys) amb caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Actualment l’escola es prepara per oferir una oferta d’Educació postobligatòria a curt termini.

Proporcionem una educació que permet als alumnes assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir habilitats i competències relatives a:

  • L’expressió i comprensió oral i escrita.
  • La resolució de problemes de la vida quotidiana, amb creativitat, assertivitat i capacitat per interrelacionar tots els aspectes del coneixement.
  • La comprensió i desenvolupament de l’esperit crític dels elements bàsics del món científic, social, artístic i cultural, aplicant la perspectiva de gènere.
  • La interdependència i autonomia personal i habilitats de treball en equip.
  • Esperit inclusiu i rebuig de comportaments discriminatoris i desenvolupament del tracte afectiu i respectuós amb els altres.
  • La creença en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
Projecte lingüístic i treball de llengües estrangeres

El català és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El castellà i l’anglès són utilitzats en les seves pròpies matèries. 

L’escola fa una forta aposta per a l’aprenentatge de l’anglès i de l’alemany. Estem en el camí per tal que la majoria d’alumnes, en finalitzar quart, obtinguin els certificats B1 Preliminary for schools o B2 First for schools de la Universitat de Cambridge i, ara ja des de primer, oferim l’opció d’aprendre alemany.

Matèries complemetàries

A més de les matèries comunes i optatives que marca el Departament d’Educació, oferim, com a escola concertada que som, les següents matèries complementàries a cada curs:

1r ESO

Jocs i esports cooperatius – 1h

Preparació per a la prova A2 Key for schools de la Universitat de Cambridge – 1h

Alemany, com a segona llengua estrangera – 1h

*A primer fem vela, com a matèria, en col·laboració amb el club nàutic – 3h setmanals al 3r trimestre

2n ESO

Descoberta del patrimoni mundial – 1h

Taller de Plàstica – 1h 

Preparació per a la prova B1 Preliminary for schools de la Universitat de Cambridge – 1h

3r ESO

Taller de música – 1h

Taller de teatre – 1h

Preparació per a la prova B1 Preliminary for schools de la Universitat de Cambridge – 2h

4t ESO

Banc de Temps Escolar – 1h

Taller d’escriptura – 1h

Preparació per a la prova B2 First for schools de la Universitat de Cambridge – 2h

Servei Comunitari, en col·laboració amb l’Arxiu Municipal del Masnou. Realitzen un estudi de la nomenclatura dels noms femenins dels carrers de Masnou.

Estades educatives fora de l’escola

1r ESO. Estada a la Granja-escola de Santa Maria de Palautordera. 

Convivències d’inici de curs, on treballem les relacions entre  tots nosaltres.

2n ESO: Treball de síntesi a l’Estartit.

En acabar el curs, on practiquem esports nàutics com el caiac i l’snorkeling. 

3r ESO: El camí de Sant Jaume de Sarria a Santiago de Compostela. 

Uns dies de reflexió personal i de coneixement d’un mateix, a més de l’esforç físic.

4t ESO: Viatge a Londres.

Els alumnes elaboren la programació i el pla de viatge, i un cop allà posen en pràctica el coneixement de la llengua anglesa.

Projectes internacionals

Young Malta Festival 

Participació d’alumnes en un Festival de teatre per a joves d’arreu del món dins el Malta Festival que es celebra a Poznan, Polònia.

Erasmus KA229 SOLE

School in the clouds. A complementary approach to learning

Projecte compartit en que els alumnes viatgen a Polònia per aplicar, amb l’escola Da Vinci de Pòznan, els coneixements i innovacions educatives de Sugata Mitra.

Erasmus KA101 

Observa, descobreix i aprèn

Mobilitats del professorat, que visita escoles a l’estranger per fer observacions i aprenentatge de noves pràctiques i innovació educativa.

Erasmus KA201 

Raising attainment using concrete pictorial approaches in Mathematics

Mobilitat del professorat de Matemàtiques a Glasgow i Mòdena per investigar amb un equip internacional de treball, els avantatges de l’ús de tècniques manipulatives en l’ensenyament de Matemàtiques.

Projectes eTwinning

Projectes de col.laboració a través d’Internet entre alumnes de centres de països europeus sobre qualsevol tema acordat per les escoles, organitzat per la Comissió Europea.

Nadal Alemanya

Visita d’alumnes als mercats de Nadal típics d’Alemanya. Posen en pràctica vocabulari après a la classe i descobreixen com es celebra el Nadal a un altre país europeu.

Projecte inclusiu

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva, SIEI, anteriorment anomenats USEE, són dotacions extraordinàries de professionals com a recurs per atendre els nois i noies amb necessitats educatives derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa. Aquests requereixen, al llarg de tota l’escolaritat, mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. L’atenció dels alumnes que reben aquest suport és responsabilitat de tot l’equip docent i en concret del tutor del grup de referència. El SIEI és un recurs per a l’escola que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.

Horari
1R I 2N D’ESO3R I 4T D’ESO
MATÍDe dilluns a divendres

8.00h – 13.30 h
Dilluns, dimarts i dijous

8.00h – 13.30 h
Dimecres i divendres

8.00h – 14.00 h
TARDA
Dilluns – dijous

15.00h – 17.00h

Contacte i Consultes

Per a qualsevol consulta que vulgueu fer, us podeu dirigir a nosaltres a: 

Josep Mayolas, Cap d’Estudis:  secundaria@safamasnou.com