La secretaria és Núria Martí. Dirigiu-vos a ella en persona, per telèfon o correu electrònic.

De dilluns a dijous: de 9 a 12.45 hores i de 15 a 18 hores.

Divendres: de de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores

Podeu sempre demanar entrevista amb la direcció del centre en hores convingudes.

T. 93 555 04 07

Núria Martí. Secretaria. nmarti@safamasnou.com

secretaria@safamasnou.com