El Col·legi es compromet a complir amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat, amb la normativa oficial vigent i a millorar contínuament la seva eficàcia.
La Direcció del centre es compromet a comunicar aquesta Política de Qualitat a tot el personal i als receptors del nostre servei, a administrar els recursos per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat i a revisar-la adaptant-la als canvis que es produeixen contínuament en la societat.

MISSIÓ

La nostra Escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, per tal que arribin a ésser persones lliures, responsables i solidàries en la transformació d’un món més just i fratern. Les seves notes distintives són una relació senzilla i propera, el tracte acollidor i sense distincions, la pedagogia fonamentada en l’amor, l’atenció personalitzada i l’ambient de llibertat i treball.

VISIÓ

Ser un centre consolidat dins del sector educatiu del poble, reconegut pel seu afany de millora pedagògica i tecnològica, i valorat per la seva qualitat en el servei als seus alumnes i famílies, i a la societat en general, que planteja opcions clares i coherents per formar en els valors de l’educació cristiana.

VALORS

En la nostra Escola com a centre cristià apostem per:

  • Crear un ambient que afavoreixi la vivència cristiana.
  • Promoure els valors evangèlics com l’acolliment, l’esperança, l’alegria i l’amor al treball, com a forma concreta de lliurament personal i de servei als altres.
  • Educar per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau
  • Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients.
  • Aprofundir en la vivència comunitària i la celebració de la fe en un marc de respecte i llibertat.
  • Desenvolupar el treball intel·lectual amb una metodologia didàctica individualitzada, oberta i flexible.
  • Dotar als alumnes d’una capacitat crítica envers la societat en la que viuen.
  • Tenir la sostenibilitat com un valor important, basat en el respecte cap al medi ambient i en la valoració de les riqueses que ens aporta el nostre entorn natural.